Een hardnekkig gerucht is helaas nog altijd dat vaccinaties het syndroom van West kunnen veroorzaken. Al jaren komt regelmatig in de media dat er wellicht een link is tussen kindervaccinaties en vormen van kinderepilepsie. Objetief gezien is er echter nog altijd geen enkele reden om aan te nemen dat dit ook daadwerkelijk zo is. Hoewel er gevallen bekend zijn van kinderen die enkele dagen na een vaccinatie epileptische aanvallen kregen, is dit goed verklaarbaar aan de hand van statistiek.

Epilepsie na vaccinatie

Sommige vaccinaties krijgen alle kinderen in Nederland op een bepaalde jonge leeftijd. Jaarlijks krijgen tienduizenden kinderen deze vaccinatie en door de jaren heen zelfs miljoenen kinderen. Gezien sommige vormen van epilepsie, zoals het syndroom van West, vrijwel altijd tussen de 4 maanden en 1,5 jaar oud optreden, ligt het in de lijn der verwachting dat zo nu en dan een kind voor het eerst te maken krijgt met epilepsie na een vaccinatie. Dit is simpelweg toeval, omdat de vorm van epilepsie zich altijd ontwikkelt in de zelfde periode als de vaccinatie gegeven wordt.

Helaas wordt er in dergelijke gevallen soms te snel een causaal verband gelegd. Oftewel: de vaccinatie wordt gezien als schuldige van de epileptische aanval. Hoewel het een logische eerste reactie is, is het wel een foute reactie. Wanneer miljoenen kinderen een vaccinatie krijgen in een periode van het leven dat ook een epileptische aandoening kan ontwikkelen, zal er altijd een kind zijn dat de eerste symptomen ontwikkelt vlak na de vaccinatie. Op dezelfde manier zal er echter ook een kind zijn dat een aanval krijgt daags na het eten van een boterham met pindakaas. Deze link wordt echter niet gelegd, omdat het eten van een boterham met pindakaas minder opvallend is dan een vaccinatie, die een kind slechts enkele keren krijgt door de loop van de jaren heen.

Overheid: doofpot rond vaccinaties en epilepsie?

De overheid wordt er soms van beschuldigd dat het een mogelijke link tussen vaccinaties en epilepsie in de doofpot stopt. Toch is ook dit hoogst onwaarschijnlijk. Wanneer een kind epileptische aanvallen krijgt, gaat het naar de huisarts of het ziekenhuis. Dit is een dermate groot netwerk van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, dat het onmogelijk zou zijn om iets als een link tussen vaccinaties en epilepsie onder de radar te houden. De cijfers die er nu zijn over de link zijn daarom ook betrouwbaar naar alle waarschijnlijkheid.

Ondanks alle aanwijzingen dat er geen link is tussen vaccinaties en epilepsie, wordt er nog altijd onderzoek gedaan naar een mogelijke link. Dit is goed, omdat zo ook een zeer kleine kans dat er een link bestaat kan worden ontkracht of toch nog gevonden kan worden.