Terug op de werkvloer na burn-out – 5 Tips

Wanneer je na een burn-out weer aan het werk wil gaan, dan vergt reïntegratieproces inspanningen van zowel de werknemer als de werkgever. Niet alleen moet jij rustig beginnen, maar het management staat ook voor belangrijke uitdagingen. Veruit het belangrijkste dat moet worden vermeden voor mensen die na een burn-out weer aan het werk gaan, zijn negatieve praktijken en attitudes op de werkplek. Om je hierbij te helpen, hebben we de vijf belangrijkste stappen om de overgangsperiode succesvoller te maken.

1. Geef prioriteit aan transparante communicatie

Communicatie staat voorop bij terugkeer op de werkvloer. Dit betekent dat er goed moet worden nagegaan hoe het risico op een nieuwe burn-out kan worden vermeden. Na een langere periode van afwezigheid moet je immers vertrouwd raken met gezonde werkpraktijken. Zorg er dus voor dat je goed uitlegt wat je wel en niet kan doen, en wat te veel voor je is. Door prioriteit te geven aan transparante communicatie kun je samen met je werkgever uitzoeken wat de beste manieren zijn om deel te uit te maken van het team zonder jezelf te overbelasten.

2. Maak jouw huidige situatie duidelijk

Om te weten wat jouw werkgever van je kunt verwachten, moet je duidelijk aangeven hoe jouw huidige situatie eruitziet. Mensen die met burn-out hebben geworsteld of erdoor zijn getroffen, houden de symptomen meestal lange tijd in stand. Veelvoorkomende problemen zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en gebrek aan concentratie kunnen namelijk een lange tijd aanhouden. Het is dus belangrijk dat zowel jij als jouw werkgever zich bewust zijn van de relatie die je met elkaar hebt.

3. Het identificeren en aanpakken van de oorzaken van burn-out

Een belangrijke stap is het aanpakken van de oorzaken. Begin een discussie over wat burn-out veroorzaakt. Bijvoorbeeld, is de burn-out veroorzaakt door productiviteitsdruk of lange werktijden? Het is belangrijk om hier extra waarde aan te hechten en te voorkomen dat je opnieuw ziek wordt. Als je eenmaal begrijpt wat de oorzaak is, kun je samen werken aan preventieve maatregelen voor deze tijd.

4. Beoordeel welke taken voldoening geven

Werkvoldoening is een van de beste manieren om een burn-out tegen te gaan. Probeer daarom samen met je werkgever na te gaan welke werktaken bij jou passen en welke werkzaamheden je uitputten. Door hier goed op te hoogte van te zijn, kun je ervoor zorgen dat je duurzamer te werk gaat en je jouw werktevredenheid kan optimaliseren.

5. Werkhervatting buiten de organisatie

Het kan tenslotte ook zijn dat je na een burn-out moeite hebt om terug te keren naar jouw oorspronkelijke werkgever. Er kan dan worden gedacht aan een re-integratie tweede spoor, waarbij je samen met je huidige werkgever en een re-integratiespecialist kijkt naar mogelijkheden om het werk te hervatten buiten de eigen organisatie.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *